Om

2022 grundade Fanny Tengros förlaget med förhoppning att hitta, forma och ge ut just sådana böcker som hon själv haft glädje av. De som var välskrivna, väckte känslor och manade på goda tankar och handlingar. Insikten om kulturens betydelse för att främja och stimulera en sundare värld ledde till att inriktningen blev mot berättelser inom natur, hälsa och hållbarhet.

Jag har tidigare studerat humanekologi, geografi, miljöpsykologi och litteraturvetenskap, så när jag äntligen fick mod kom insikten att jag kunde kombinera mina intressen för naturvetenskap och humaniora med skrivkonsten genom böcker. Jag har alltid haft pennan som främsta verktyg, för att förstå mig själv och världen. Efter några intensiva år som bokbloggare läste jag en yrkesutbildning till förlagsredaktör och startade sedan mitt egna förlag. Det är det bästa och läskigaste jag gjort. Men det är så jag lever mitt liv, fångar och formar berättelser som griper tag och lyfter mig, och sprider ut orden till världen. Böcker är de största skatterna.