Manus

Nu har förlaget öppet för manus!

Gry Förlag söker efter starka berättelser som kan kopplas till, stort som smått, natur, hälsa och hållbarhet. De flesta genrer mottas, skön- som facklitteratur, med målgrupp från 9 år och uppåt. Utgivning gäller traditionell modell.

För att kunna ge en rättvis bedömning och ökad chans för utgivning rekommenderas att manuset bearbetats så långt du som författare haft möjlighet till, gärna med hjälp av lektör men det är inget krav.

Skicka ditt manus till manus@gryforlag.se

Bifoga:
– Manuset som word-fil (alternativt pdf), typsnitt times new roman eller liknande, storlek 12, radavstånd 1,5.
– Följebrev på max 1 sida där du berättar kort om dig själv och ditt författarskap, dina tankar med manuset, varför du skrivit det samt en hisspitch.
– Synopsis är frivilligt att skicka med, men skulle underlätta om manuset finnes intressant.

Vanliga frågor och svar

Vilka genrer tar förlaget emot och inte?
Då förlaget mer intresserar sig för en viss tematik kan uttrycksformen och berättelserna, genrerna, variera. De som är intressanta är exempelvis kapitelböcker, ungdomsböcker, romaner, feelgood, fantasy, science fiction och cli-fi, dystopi, spänning, memoar, självhjälpsböcker, populärvetenskap, essä och reportage. Förlaget tackar nej till främst deckare, kriminalromaner, poesi och barnböcker 0-9 år.

Tar förlaget emot noveller?
Nej inte i dagsläget. Däremot anordnar förlaget en novelltävling.

Mottar förlaget endast synopsis?
Vid skönlitterärt behövs kompletta manus, vid facklitteratur kan undantagsfall finnas om du som författare argumenterar väl, ger exempelutdrag och har en tydlig plan för din manusidé.

Vad är en hisspitch?
En hisspitch är vad som hinner sägas under en hissfärd, alltså några få sekunder eller en till två meningar. Om någon frågar vad boken handlar om ska du som författare kunna berätta bokens kärna på ett koncist och intresseväckande sätt.

När kan jag förväntas få svar?
Vi kommer återkomma med svar så snart som möjligt, förhoppningsvis inom 3 månader.

Vilka format kommer att ges ut?
Tryckt bok och e-bok till att börja med.